xóa xăm nghệ thuật

XOÁ XĂM NGHỆ THUẬT HOA VĂN CÓ KHÓ KHÔNG?

06/2014 17

“Thưa các bác sĩ, tôi là Dũng ở Hà Nam, tôi có xăm nghệ thuật hoa văn rất dày ở trước ngực và vai, hiện nay tôi có nhu cầu xóa đi vì lý do cá nhân, xin các bác sĩ cho hỏi liệu với những hình xăm phức