xoá xăm không để lại sẹo ở đâu

Tư vấn: Xoá xăm không để lại sẹo bao nhiêu tiền?

05/2015 30

Chào các bác sỹ của Thẩm mỹ viện Phú Xuân! Em năm nay 22 tuổi. Em muốn dự tuyển vào một công ty của nước ngoài nhưng họ yêu cầu không được xăm hình. Trên cách tay của em lại có một hình xăm khá dễ nhì