xóa xăm bằng mực trắng

Tư vấn gấp: Có thể xóa xăm bằng mực trắng không?

12/2014 29

Chào thẩm mỹ viện! Tháng trước tôi có xăm một hình xăm bằng mực trắng sau lưng. Giờ tôi không muốn giữ nó nữa mà muốn thay bằng hình khác. Tôi có biết đến công nghệ xóa xăm bằng Laser Yag không đau kh