xóa xăm bằng laser tại Phú Xuân

Địa chỉ xóa hình xăm bằng laser tại Hà Nội

04/2015 04

Chào bác sĩ, trước đây khi còn là sinh viên tôi có vui cùng bạn bè và xăm một hình xăm ở vai. Hiện nay tôi đã 27 tuổi, tôi chuẩn bị kết hôn, và tôi muốn xóa hình xăm đó đi. Tôi được biết công nghệ xóa