Xóa hình xăm ở đâu không để lại sẹo

Xóa hình xăm ở đâu không để lại sẹo?

04/2015 14

Chào Phú Xuân, tôi năm này 27 tuổi, trước đây tôi có xăm một hình xăm ở vai, hiện nay tôi muốn xóa hình xăm đó đi. Tôi không dám sử dụng những biện pháp xóa hình xăm tại nhà vì sợ để lại sẹo. Được biế