Xóa hình xăm giá rẻ

Xóa hình xăm giá rẻ rước họa vào thân

12/2014 23

Nhiều người vì ham xóa hình xăm giá rẻ mà đã tự chuốc vạ vào thân khi cơ sở đó áp dụng nhiều phương pháp thiếu an toàn, không đem lại hiệu quả. Xem thêm tại đây: Bộ sưu tập những hình xăm