xóa hình xăm 3D

Có cách nào xóa hình xăm 3D không?

08/2014 07

Tôi có xăm hình lá phong 3D ở bờ vai. Giờ tôi không thích nữa muốn xóa đi nhưng dùng cách tự nhiên không hết được. Xin hỏi có cách nào xóa hình xăm 3D này không? Rất mong nhận được tư vấn của bác sĩ!