xăm mình ở Việt Nam

Có ai biết xăm mình ở Việt Nam giá bao nhiêu không?

03/2014 26

Câu hỏi: Một lần rảnh rỗi, em đã vào 1 diễn đàn làm đẹp và thấy có khá nhiều người thích xăm hình nên đã hỏi nhau “Có ai biết xăm mình ở Việt Nam giá bao nhiêu không?”. Thấy nhiều ý kiến nói giá xăm h