xăm không đau

Làm thế nào để xóa xăm không đau?

08/2014 31

Em có 1 hình xăm con mèo dài khoảng 8cm ở lưng. Em muốn xóa nó đi vì em muốn đi xuất khẩu lao động. Vậy em nên làm thế nào để xóa xăm không đau? (Hùng Cường – Thanh Hóa) Mách nhỏ cách xóa xăm tự