xăm hình tattoo

Cho hỏi xăm hình tattoo có đau không?

03/2014 20

Câu hỏi: Cho hỏi xăm hình tattoo có đau không và có thể xóa được bằng laser không? Xóa xăm bằng laser có an toàn không? (Lan Anh – Thanh Xuân – Hà Nội)   Xăm hình nghệ thuật đang trở thành tr