xăm hình dễ xóa

Có nên xăm hình dễ xóa lên cơ thể hay không?

02/2015 10

Xăm hình dễ xóa tức là những biện pháp xăm tạm thời có thể mất đi theo thời gian và loại bỏ nhanh nếu áp dụng theo phương pháp thủ công. Vậy ta có nên xăm hình dễ xóa này không? Xem thêm tại đây: