xăm hình có đau không

Cho hỏi xăm hình có đau không?

03/2014 24

Chào các chuyên gia! Các chuyên gia cho hỏi xăm hình có đau không? Sau khi xăm hình, nếu muốn xóa thì xóa bằng cách nào ạ? (Lan Phương – Nghệ An)   Bạn nên đến các cơ sở uy tín để xăm hình &