xăm hình cá tính

Muốn xăm hình cá tính thì đến đâu là uy tín nhất

03/2014 20

Trước đây bạn em muốn xăm những hình xăm cá tính đã hỏi em: “muốn xăm hình cá tính thì đến đâu là uy tín nhất” và giờ đây khi muốn xóa xăm nó lại hỏi em xóa xăm ở đâu an toàn? Em không biết trả lời bạ