tự xóa xăm bằng tự nhiên

Tự xóa xăm bằng tự nhiên tại sao không hiệu quả?

08/2014 07

Tại sao tự xóa xăm bằng tự nhiên lại không hiệu quả? Em xăm rất nhiều hình giờ muốn tìm cách tẩy xăm phù hợp. Rất mong bác sĩ tư vấn sớm! (Thanh Tùng – Phú Thọ) Trả lời: Chào bạn Thanh Tùng! Chún