tự xăm hình bằng kim

Cho hỏi tự xăm hình bằng kim có nguy hiểm không?

03/2014 24

Câu hỏi: Cho hỏi tự xăm hình bằng kim có nguy hiểm không ạ? Em đang định xăm hình ở cổ tay bằng cách này nhưng vẫn còn băn khoăn nên chưa dám thực hiện. Em nghĩ ,tự xăm hình sẽ dễ xóa hơn vì sau này n