tư vấn xăm hình

Cho hỏi muốn tư vấn xăm hình thì tới đâu uy tín nhất

03/2014 24

Câu hỏi: Sau khi đọc phần trả lời của 1 câu hỏi ‘Cho hỏi muốn tư vấn xăm hình thì tới đâu uy tín nhất’, em đã tới 1 cơ sở tại Hà Nội để tư vấn và xăm hình ở bắp tay vì từ bé em đã rất thích xăm hình.