tự tẩy hình xăm tại nhà

Tự tẩy hình xăm tại nhà nên hay không?

06/2014 23

Không còn thích hình xăm trên cơ thể nữa thì việc loại bỏ là chuyện đương nhiên. Nhưng  nên áp dụng bằng cách nào, có nên tự tẩy hình xăm tại nhà hay không là một vấn đề cần bàn.   Hình xăm đ