thời gian xóa xăm

Thời gian xóa xăm bằng Laser YAG

01/2014 25

Mình có hình xăm ở vai, sắp tới mình tổ chức đám cưới nên mình muốn xóa đi. Mình nghe bạn bè nói Laser YAG có thể xóa xăm rất tốt. Vậy kết quả xóa xăm bằng công nghệ này như thế nào? Giá xóa hình xăm