Laser Yag xóa hình xăm

Laser Yag xóa hình xăm bao nhiêu tiền?

08/2014 09

Em không biết Laser Yag xóa hình xăm thực hiện như thế nào? May mà xem được video xóa hình xăm của bên mình nên đã đôi chút hiểu về quy trình thực hiện. Tuy nhiên, em không biết chi phí xóa xăm là bao