hình xăm nam tính

Chia sẻ bí quyết chọn hình xăm nam tính nhất

03/2014 29

Trước đây em chưa bao giờ có ý định sẽ xăm hình nhưng sau khi bạn em chia sẻ bí quyết chọn hình xăm nam tính nhất, em đã xăm 1 hình xăm con bọ cạp ở lưng. Nhưng sau đó mẹ em phát hiện và bắt em phải x