hình xăm mỏ neo

Ý nghĩa của hình xăm mỏ neo trong cuộc sống

02/2015 05

Bạn ít bạn trẻ lựa chọn xăm hình mỏ neo lên cơ thể. Phải chăng họ làm ngành nghề liên quan đến biển hay muốn nhắc đến một thông điệp nào đó? Chúng ta cùng tìm hiểu điều này nhé! Xem thêm tại đây: