Hình xăm hổ

Hình xăm hổ và ý nghĩa của chúng

12/2014 25

Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người muốn lựa chọn sở hữu hình xăm hổ trên cơ thể của mình. Xem thêm tại đây: √ Có thể tẩy vết xăm 3D không? √ Tẩy hình xăm với Laser YAG chưa bao giờ dễ dàng đế