hình xăm hay không đụng hàng

Cách chọn hình xăm hay không đụng hàng hiệu quả

03/2014 29

Mấy hôm trước, cô bạn cùng công ty em bảo cách chọn hình xăm hay không đụng hàng hiệu quả là xăm hình xăm ở chỗ “hiểm” và “độc”. Sau đó cô ấy còn khoe với em hình xăm trái tim ở ngay ngực và nói là để