hình xăm cung Hổ Cáp

Ý nghĩa hình xăm cung Hổ Cáp

03/2015 21

Hình xăm cung Hổ Cáp là hình xăm dành cho những tín đồ của cung hoàng đạo Hổ Cáp (Bọ Cạp), thể hiện biểu tượng cung hoàng đạo, nét đặc trưng về tính cách, quan điểm sống của người cung Hổ Cáp. Xem thê