hình xăm chữ trên da

Có xóa được hết hình xăm chữ trên da không?

07/2014 31

Chào bác sĩ! Tôi có xăm tên người yêu cũ lên cánh tay. Bây giờ có người yêu mới rồi nên tôi không muốn để lại nữa. Xin hỏi có xóa được hết hình xăm chữ trên da không? Mong được tư vấn sớm! (Nguyên Kh