giá của xăm hình

Có ai biết giá của xăm hình là bao nhiêu

03/2014 20

Em đang định đi xăm hình rồng ở bắp tay và đã nhiều lần hỏi bạn bè câu hỏi “có ai biết giá của xăm hình là bao nhiêu không” thì bạn bè em đều bảo không biết. Vậy các chuyên gia cho em hỏi bên mình xăm