Địa chỉ xóa xăm uy tín Hà Nội

Địa chỉ xóa xăm uy tín Hà Nội?

02/2015 10

Chào Phú Xuân! Đợt trước khi trào lưu xăm mình rộ lên, em có xăm một hình ở tay, bình thường không nhìn thấy nhưng giờ bị bố mẹ phát hiện ra và bắt em phải xóa nó đi. Cho em hỏi địa chỉ xóa xăm uy tín