địa chỉ xăm mình

Cho hỏi địa chỉ xăm mình nào ở Hà Nội uy tín nhất

03/2014 19

Chào Thẩm mỹ viện Phú Xuân! Có lần, 1 người đã hỏi em: “Cho hỏi địa chỉ xăm mình nào ở Hà Nội uy tín nhất hiện nay”. Thú thực là em cũng không biết về vấn đề này và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ