có nên xăm mình

Cho hỏi có nên xăm mình hay không?

03/2014 19

Câu hỏi: Em rất muốn có 1 hình xăm độc đáo cho mình và đã nhiều lần hỏi bạn bè câu hỏi như: cho hỏi có nên xăm mình hay không? Thì nhận được nhiều câu hỏi khác nhau, có người bảo không nên, người lại