cách xóa xăm tại nhà

Có thể tự xóa xăm tại nhà không?

12/2014 02

Chào bác sĩ tư vấn! Năm trước tôi có xăm một hình lông vũ để kỉ niệm sinh nhật lần thứ hai tư của mình. Hiện tại, tôi sắp lấy chồng và gia đình nhà chồng của tôi rất gia giáo nên chồng tôi không muốn