Với công nghệ xóa hình xăm bằng Laser Yag - thế hệ laser màu mới nhất của Mỹ có khả năng hấp thu tất cả các màu mực, thẩm mỹ viện Phú Xuân sẽ giúp xóa hình xăm một cách an toàn và nhanh nhất.